بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم| بازدید معاون استاندار تهران از برگزاری مسابقات جام "جوان پهلوان" در باقرشهر 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، در پنجمین روز از مسابقات جام جوان پهلوان، معاون انتظامی و امنیتی استاندار تهران با حضور در محل مسابقات با ارائه گزارش شهردار باقرشهر از نزدیک در جریان روند برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی و فرهنگی استان تهران که از ۵ بهمن ماه در شهر باقرشهر آغاز شده است، قرار گرفت.