بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم/ جوان پهلوان در نگاه چهره ها

حسین گراوند بخشدار کهریزک:

 

 
 - زحمات و خدمات مجموعه مدیریت شهری باقرشهر برای برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی و ورزشی قابل تقدیر است 
- به این شور و نشاط و همدلی مردمی نیاز داشتیم که به همت شهرداری باقرشهر محقق شد 
 - استقبال مردم از برگزاری جام "جوان پهلوان" بی نظیر و در جلب رضایت مردم اثرگذار است 
- با این اقدام ارزشمند شهردار باقرشهر، ظرفیت بالقوه ورزشی این منطقه، در این روزها به ظرفیت بالفعل تبدیل شد 
 - ظرفیت خوب و قابل توجه باقرشهر در حوزه قهرمان پروری و امکانات ورزشی در سطح استان تهران به نمایش گذاشته شد