بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم/ جوان پهلوان در نگاه چهره ها

مهندس مرتضی همتی؛ شهردار باقرشهر: 


- "جوان پهلوان" توانمندی ورزش باقرشهر را به نمایش گذاشت 
- بزرگان کشتی سطح برگزاری مسابقات را در سطح جهانی ارزیابی کردند 
- در راستای تسری این رویداد به سایر شهرها آماده انتقال تجربیات خود هستیم 
- برای ترویج فرهنگ پهلوانی هرچه در توان داشته باشیم ارائه می‌کنیم