بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم/ جوان پهلوان در نگاه چهره ها

منصور برزگر  قهرمان جهان و سرمربی اسبق تیم ملی

 

 
✔️اصلا انتظار نداشتم چنین سالن و تجهیزاتی ببینم 
✔️امیدوارم شهرهای دیگر الگو بگیرند و بدانند می شود کار کرد 
✔️این امکانات برای جوانان ما مهیا شود تا از آفت ها دور بمانند 
✔️مسابقات در سطح جهانی برگزار شد 
✔️پهلوانی صفات زیادی در خود جای می دهد و جدای از قهرمانی است 
✔️این اقدام یک اقدام بزرگ فرهنگی است که صفات پسندیده پهلوانی را ترویج می کند