بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم/ جوان پهلوان در نگاه چهره ها

دکتر آقا محمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت و قائم مقام وزیر کشور در امر توانمند سازی:

- "جوان پهلوان" در سال‌های آینده می‌تواند ادامه‌دار باشد 
- "جوان پهلوان" الگویی برای سایر شهرها شد 
- چرا باید بالای شهر و پائین شهر در امکانات و برگزاری مسابقات تفاوت داشته باشند 
- این رویداد عدالت ورزشی را برقرار کرد 
- جامعه‌ای که با ورزش مأنوس نباشد با بیماری مأنوس می‌شود 
- امیدوارم "جوان پهلوان" به عنوان الگو در مناطق کمتر برخوردار کشور استفاده شود