بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم/ جوان پهلوان در نگاه چهره ها

پهلوان حاج محمد محمودی (مربی و پیشکسوت کشتی)

 

✔️شهردار باقرشهر در پی الگوسازی است ،الگوسازی بزرگ ترین اقدام فرهنگی است 
✔️من چند المپیک و مسابقه جهانی شرکت کردم ،برای اولین بار چنین مراسمی در استان تهران برگزار شد .
✔️صدا و سیما و آموزش و پرورش و رسانه ها باید از آقا تختی ،شهید طیب و حاج قاسم سلیمانی الگوسازی کنند 
✔️جوان پهلوان در حد یکی از جام های بین المللی برگزار شد وهمه مسؤلان ما باید اینچنین به مردم خدمت کنند تا مردم دلگرم شوند 
✔️جوان پهلوان بهترین راه برای ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی است 
✔️حاج قاسم سلیمانی عشق مردم ایران بود که باید این الگو در فرهنگ ما ترویج داده شود