بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم / گوشه ای از مسابقات آمادگی جسمانی آتش نشانان

گوشه ای از آمادگی جسمانی آتش نشانان شهرداری باقرشهر در مسابقات آتش نشانان استان تهران جام جوان پهلوان باقرشهر با ثبت رکورد و کسب مدال طلای مسابقات توسط مرتضی حصاری از آتش نشانان شهرداری باقرشهر