بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

فیلم | خلاصه‌ای از آنچه در 8 روز نخست "جوان پهلوان" در باقرشهر گذشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، بزرگترین رویداد ورزشی و فرهنگی استان تهران از ۵ بهمن ماه در باقرشهر آغاز شد و تا 19بهمن ماه در 30 رشته ورزشی ادامه دارد.