بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

گزارش تصویری/ برگزاری مسابقات ژیمناستیک جام جوان پهلوان

 آئین اهدای مدال قهرمانان ژیمناستیک دختران در جام "جوان پهلوان" باقرشهر در مورخ 17 یهمن ماه برگزار شد

 آئین اهدای مدال ژیمناستیک پسران "جوان پهلوان" در سالن ژیمناستیک باقرشهر با حضور ورزشکاران، شهروندان و مسئولان در مورخ 18 بهمن ماه برگزار شد.