بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ بانوان قهرمانی جام "جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی «بزرگسالان» 

وزن 45- کیلوگرم:  
مقام اول: بیتا کمان گر 
مقام دوم: الهه عابدی 
مقام سوم مشترک: فاطمه رضایی – فریبا حیدری 
وزن 48- کیلوگرم:  
مقام اول: رضوان بهزادی 
مقام دوم: طناز شهیدی 
مقام سوم مشترک: متین دائمی – زهرا رضایی 
وزن 51- کیلوگرم:  
مقام اول: محدثه مولایی 
مقام دوم: زهرا حسینی 
مقام سوم مشترک: فاطمه بهرامیان – فاطمه صفی یاری 
وزن 54- کیلوگرم:  
مقام اول: سارا رضویان 
مقام دوم: ندا حسینی 
مقام سوم مشترک: مریم هزاره – ندا احمدی 
وزن 57- کیلوگرم:  
مقام اول: زهرا بربری 
مقام دوم: دیانا یعقوبی 
مقام سوم مشترک: آیسان مرادی – فریبا محسنی 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: زهرا نصیری 
مقام دوم: پریسا حیدری 
مقام سوم مشترک: سارا رحیمی – ریحانه سنگانی 
وزن 63- کیلوگرم:  
مقام اول: نادیا عزیزی 
مقام دوم: محدثه مهیار گیگلو 
وزن 67- کیلوگرم:  
مقام اول: روژین فلاح 
مقام دوم: مینا عابدی 
مقام سوم مشترک: پریسا امیری – هستی حیدر پناه 
وزن 71- کیلوگرم:  
مقام اول: نرگس سلیمانی 
مقام دوم: عسل حسینی 
وزن 75+ کیلوگرم:  
مقام اول: مژگان سیفی 
مقام دوم: الهه گروسی 
مقام سوم مشترک: نسترن محمدی