بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ بانوان قهرمانی جام "جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی «جوانان» 

وزن 42- کیلوگرم:  
مقام اول: کیانا امامی 
مقام دوم: مائده جعفرپور 
مقام سوم: آیدا سهیلی 
وزن 45- کیلوگرم:  
مقام اول: نازنین کاکاوند 
مقام دوم: فاطمه محمدی 
مقام سوم: هاجر حسینی 
وزن 48- کیلوگرم:  
مقام اول: فاطمه حسنی 
مقام دوم: آرمیتا نهالی 
مقام سوم: کوثر احمدی 
وزن 51- کیلوگرم:  
مقام اول: فاطمه معصومی 
مقام دوم: آناهیتا نهالی 
وزن 54- کیلوگرم:  
مقام اول: یاسمین سلیمانی 
مقام دوم: نگین جعفر آبادی 
مقام سوم مشترک: خاطره نیک زاد 
وزن 57- کیلوگرم:  
مقام اول: فاطمه حسنی 
مقام دوم: آرزو حاجیلو 
مقام سوم مشترک: پریا محمدی – کیمیا نعمتی 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: آیسان ایران پور 
مقام دوم: هانیه داداش زاده 
مقام سوم مشترک: عزیزه نصراللهی – آیسان حسین پور 
وزن 67- کیلوگرم:  
مقام اول: یگانه مجیدی 
مقام دوم: هستی وکیلی دلیر 
مقام سوم مشترک: پریسا امیری 
وزن 75- کیلوگرم:  
مقام اول: فاطمه آقابابایی 
وزن 80- کیلوگرم:  
مقام اول: نرگس غفوری 
وزن 85- کیلوگرم:  
مقام اول: نازنین مریم اسماعیل زاده 
وزن 90- کیلوگرم:  
مقام اول: آیدا رضایی