بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ جام "جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی «جوانان» 

 

وزن 50- کیلوگرم:  
مقام اول: مجید امیری 
مقام دوم: عصمت الله نظری 
مقام سوم مشترک: ابوالفضل نادری – ابوالفضل اصغرپور 
وزن 55- کیلوگرم:  
مقام اول: سید امیر موسوی 
مقام دوم: علیرضا جعفری 
مقام سوم مشترک: حسین علی محمدی – علی حسینی 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: یاسین میرزایی 
مقام دوم: ابوالفضل عزیزی 
مقام سوم مشترک: هادی حیدریان – علیرضا براتی 
وزن 65- کیلوگرم:  
مقام اول: عبدالرحمن غدیری 
مقام دوم: مسعود رسولی 
مقام سوم مشترک: علی سینا خاشعی  ادریس عطایی 
وزن 70- کیلوگرم:  
مقام اول: آیدین هدایتی 
مقام دوم: امیرمحمد عندلیب 
مقام سوم مشترک: امیرمحمد شیرزاد – ابوالفضل حسینی 
وزن 75 - کیلوگرم:  
مقام اول: اسدالله ملک زاده 
مقام دوم: امیرمهدی اسدی 
مقام سوم مشترک: محمدرضا عین آبادی – هادی برزگر 
وزن 80- کیلوگرم:  
مقام اول: رضا نظری  
مقام دوم: حسین احمدی  
مقام سوم مشترک: اصغر محمدی – رضا خرسند 
وزن 85- کیلوگرم:  
مقام اول: سعید محمدی 
مقام دوم: مهران علی پور 
مقام سوم مشترک: امیر هوشنگ فدایی – نادر جعفری 
وزن 85+ کیلوگرم:  
مقام اول: امیرحسین جعفری 
مقام دوم: حامی سالاروند 
مقام سوم مشترک: جعفر آهی – رضا خوش نظر