بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

بسیج رسانه استان تهران با همکاری شهرداری باقرشهر برگزار می کند 

                                                           جام جهان پهلوان 
                                                   5الی 19 بهمن ماه 1402
در سه بخش تیتر-تولید محتوا-بیشترین بازدید و انتشار در فضای مجازی در قالب های کلیپ -استوری موشن -پوستر-موشن گرافیک-عکس نوشت 
جهت ثبت نام و ارسال آثار به مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان خود مراجعه فرمائید .