بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

گزارش تصویری/ روز یازدهم مسابقات جام "جوان پهلوان" در باقرشهر

 برگزاری مسابقات شطرنج در باشگاه ورزشی غدیر 

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در باشگاه ورزشی غدیر 

برگزاری مسابقات بسکتبال آقایان جام "جوان پهلوان" در سالن فدک