بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ جام "جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی «بزرگسالان»

 

وزن 55- کیلوگرم:  
مقام اول: علی احمد اکبری 
مقام دوم: حزب الله محمدی 
مقام سوم مشترک: رضا رنجبر – ابراهیم حسینی 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: حبیب الله سپاهی 
مقام دوم: رفیع کریمی 
مقام سوم مشترک: مرتضی رمضانی – سجاد خلیلی 
وزن 65- کیلوگرم:  
مقام اول: علی احمد رضایی 
مقام دوم: اسماعیل احسانی 
مقام سوم مشترک: سالار نوری – یحیی حسینی 
وزن 70- کیلوگرم:  
مقام اول: مهدی افشار 
مقام دوم: مصطفی اکبری 
مقام سوم مشترک: محمدرضا علیزاده – ابوالفضل حبیب زاده 
وزن 75- کیلوگرم:  
مقام اول: جمشید سلطانی 
مقام دوم: حسن امیری 
مقام سوم مشترک: میثم محمدی – محمد صادق رضایی 
وزن 80 - کیلوگرم:  
مقام اول: امیرحسین عبداللهی 
مقام دوم: اشکان محمدپور 
مقام سوم مشترک: عبدالخالق میرزایی - رضا حسنی 
وزن 85- کیلوگرم:  
مقام اول: سبحان محمدی  
مقام دوم: حمید سعیدی  
مقام سوم مشترک: اسماعیل امانی – حسین سلگی 
وزن 90- کیلوگرم:  
مقام اول: امیرحسین خورمهر 
مقام دوم: رسول نقدی 
مقام سوم مشترک: امیر علی جوکار – مهیار اسدی 
وزن 90+ کیلوگرم:  
مقام اول: میرهادی موسوی 
مقام دوم: محسن غلامی 
مقام سوم مشترک: مبین اسمعیلی – صدرا نصراللهی