بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ جام "جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی «نوجوانان» 

وزن 30- کیلوگرم:  
مقام اول: امیر مهدی اصغرپور 
مقام دوم: طاها محمودی 
مقام سوم مشترک: حسین رضایی – محمد رضا جعفری 
وزن 35- کیلوگرم:  
مقام اول: عمران ابراهیمی 
مقام دوم: امیرعلی قاسمی 
مقام سوم مشترک: ابوذر علیزاده – رضا سیدیان 
وزن 40- کیلوگرم:  
مقام اول: علی سینا نظری 
مقام دوم: ارسلان عسگرنیا 
مقام سوم مشترک: علی اصغر ابراهیمی – یاشار صفایی 
وزن 45- کیلوگرم:  
مقام اول: یوسف علیزاده 
مقام دوم: متین امیری 
مقام سوم مشترک: دلفانی – امیررضا دوستعلی پور 
وزن 50- کیلوگرم:  
مقام اول: علی سینا امینی 
مقام دوم: سخاوت حسینی 
مقام سوم مشترک: امیرعلی جنتی – امیرعلی حیدری 
وزن 55 - کیلوگرم:  
مقام اول: محمد طاها حسین زاده 
مقام دوم: طاها علیزاده 
مقام سوم مشترک: میرزائی –ابوالفضل خلیفه 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: ابوالفضل امانی  
مقام دوم: یاسین کامرانی 
مقام سوم مشترک: احمدرضا عزیزی – مجید حسنی 
 وزن 65- کیلوگرم:  
مقام اول: امیر محمد دوستعلی 
مقام دوم: محمد مهدی قهرمانی 
مقام سوم مشترک: یاسین کامرانی – یوسف قهرمانی 
وزن 70- کیلوگرم:  
مقام اول: مجید محمدی  
مقام دوم: رضا حسنی 
مقام سوم مشترک: مازیار اسدی – علیرضا جوانبخت  
وزن 70+ کیلوگرم:  
مقام اول: شاه علی حسینی 
مقام دوم: کاظم رضایی 
مقام سوم مشترک: جعفر احمدی – رضا اصغری