> | خانه | رویداد فرهنگی ورزشی جوان پهلوان"/>

بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی

نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ جام"جوان پهلوان" باقرشهر رده سنی <<نونهالان>>

 

 وزن 20- کیلوگرم:  
مقام اول: امیر پرتوی 
مقام دوم: آریا ناصری 
مقام سوم مشترک: ناصر خرسند – رضا شاهسوند 
 وزن 25- کیلوگرم:  
مقام اول: حسین خادمی 
مقام دوم: محمد حسن خادمی 
مقام سوم مشترک: محمد آقایی – امیر محمد رستمی 
 وزن 30- کیلوگرم:  
مقام اول: عرفان ابراهیمی 
مقام دوم: سورنا ابراهیمی 
مقام سوم مشترک: محمد امین زمانی – امیرمحمد تاجی 
 وزن 35- کیلوگرم:  
مقام اول: علی دوست علی پور 
مقام دوم: امیرعلی رستمی 
مقام سوم مشترک: محمد یوسف احمدی – طاها سوری 
 وزن 40- کیلوگرم:  
مقام اول: محمد رضا ابراهیمی 
مقام دوم: محمد نوری 
مقام سوم مشترک: حسین دوستی منش – علی محمدی 
 وزن 45- کیلوگرم:  
مقام اول: علی رضا شمس 
مقام دوم: محمد پارسا محمد رضا 
مقام سوم مشترک: امیرعباس عبداللهی – رضا نوری 
 وزن 50- کیلوگرم:  
مقام اول: امیر عباس فرضعلی پور 
مقام دوم: امیرعلی افشار 
مقام سوم مشترک: علیرضا دوستعلی پور – طاها نفر 
 وزن 55- کیلوگرم:  
مقام اول: یونس جعفری 
مقام دوم: علی قهرمان 
مقام سوم مشترک: رضا صمد زاده – مجید محمدی 
 وزن 55+ کیلوگرم:  
مقام اول: جعفر رضایی 
مقام دوم: رضا ندری 
مقام سوم مشترک: غلامرضا نقی زاده – احمد اسماعیلی